Fabrica paviments com ho feien els romans

Sabies que part del recorregut de l’autopista AP-7, està fonamentat sobre l’antic paviment romà de la Via Augusta?. Un equip científic de Recerca en Acció, ens proposa fabricar un paviment romà fet amb el sistema conegut com opus signinum que s’empleava fa més de 2000 anys.

Pedres de diferents grandàries (que configuraran el rudus i el statumen), calç, aigua, un test de ceràmica esmicolat, sorra fina i una caixa de sabates, són els materials que necessites per confeccionar aquest experiment. A partir d’aquesta activitat, t’adonaràs de l’increïble coneixement que tenien tant romans com fenicis (inventors d’ aquesta tècnica de l’opus signinum) a l’hora de la creació de paviments impermeables, i de com aquesta tecnologia es va aprofitar per construir sistemes hidràulics, per segellar els canals del aqüeductes i per construir grans dipòsits d’aigua per abastir ciutats.

Anuncis

Tetra Brick: reciclatge i balanç ecològic

Cicle Tetrabrick

L’empresa sueca Tetra Pak, inventors del popular envàs Tetra-Brick, ha engegat una campanya verda sobre l’impacte mediambiental del seu producte. Tot i que el balanç ecològic o cicle de vida de l’envàs respecte al de l’ampolla de vidre retornable és més favorable, i que a més, ens asseguren que el seu envàs està fabricat amb matèries primeres naturals, que no deixa passar ni la llum ni l’aire i que manté intacta totes les propietats organolèptiques del contingut, passen per alt la darrera fase del producte: què passa quan llencem l’envàs de Tetra Brick al contenidor GROC.

Un recipient de Tetra-Brik és un envàs multicapa format per:

  • Cartró (75%): asseguren que provenen de boscos ben gestionats, això sí d’arreu del món: Finlàndia, Suècia, Brasil, USA. Calculeu la despesa energètica del transport.
  • Alumini (5%): encara que és el mineral més abundant a la natura, és costós d’extreure en termes d’energia.
  • Polietilè (20%): el termoplàstic més empleat i que genera més residus.

Quin és el problema? Algunes empreses sensibles com és el cas de Tetra Pak, respecten i promouen criteris mediambientals en el procés de fabricació del seu producte (certificacions ISO 14001). En canvi, generalment no es responsabilitzen del tractament del seu rebuig, o del reciclatge. Poden suggerir solucions, però no dedicaran prou esforços i recursos per incorporar la gestió del seu propi residu a la seva estructura empresarial.

No obstant hi ha algunes empreses que reciclen els residus no cel·lulòsics del Tetra-Brik, inclús us proposo una utilització domèstica per l’envàs; un test per plantar esqueixos.

Eureka! Politges animades

Un homenatge als primers esforços consagrats a la divulgació de la ciència i la tecnologia utilitzant els dibuixos animats (estil Pink Panther) i l’humor. Es tracta d’un capítol de la sèrie canadenca Eureka!, que explica els principis de les politges fixes i mòbils. Recordo els anys 80’s quan la ciència a la televisió era una cosa insòlita i avorrida, presentada per uns senyors barbuts anglesos…

Respires? carrega el teu gadget USB

Breath usb charger

Tens un gadget que es carrega via un port usb? Estàs respirant mentre llegeixes aquest post? Si has respost  afirmativament a les dues preguntes, ja pots construir un carregador usb que funciona amb la teva respiració.

Només s’han de fer servir algunes parts d’un CD-ROM esgavellat, un circuit electrònic molt simple de fer, i unes quantes gomes per sostenir tot el “tinglado”.

Podria ser un projecte molt interessant per fer a 4rt de Tecnologia, aprofitant els coneixements d’electrònica i d’operadors mecànics.

Jo sóc la solució

Jo sóc la solució al canvi climàtic és una campanya en forma de plataforma web col·laborativa per compartir informació i exposar documents que són molt útils per millorar els nostres hàbits mediambientals.

Per participar, només cal pujar les fotos de la teva acció o projecte per tal d’aportar una solució al canvi climàtic. N’hi ha de molt interessants i algunes propostes podrien ser fins i tot patentables. Feu una ullada a la original manera d’exposar les propostes en forma de mosaic.

Blog action day. Alerta Terra: 15 d’Octubre

Blog Action Day

15 d’Octubre: es convoca a tots els bloggers de la xarxa a fer servir el seu blog per donar veu al medi ambient. El Blog Action Day és una iniciativa altruista, recolzada per importants entitats vinculades a l’ecologisme com Greenpeace o The Nature Conservancy.

Es tracta d’aprofitar el potencial de la variada i extesa comunitat de bloggers, per publicar un tema relacionat amb el medi ambient el dia 15 d’Octubre.

Es pot participar de moltes maneres: dedicant un post ecològic el dia assenyalat, fent donacions a les entitats col.laboradores, o simplement registrant el teu blog en la pàgina de l’esdeveniment a Internet: www.blogactionday.org

Theo Jansen: escultures cinètiques

Theo Jansen

Noves formes de vida. Així és com defineix Theo Jansen les seves escultures cinètiques que han estat aprofitades per promocionar l’eficiència ecològica d’una coneguda companyia d’automòbils.

A mig camí entre l’art i l’enginyeria, els seus artefactes mòbils són estructures realitzades amb materials molt lleugers impulsades pel vent, inclús les ha dotat d’una certa capacitat de decisió. Veure aquests “animaris” desplaçar-se pel seu hàbitat natural de manera autònoma, és extraordinari per la seva bellesa i armonia amb l’entorn.


Anuncis